AEX

AEX is een afkorting voor Amsterdam Exchange Index. In de AEX-index zijn de 25 belangrijkste Nederlandse aandelen opgenomen. In deze index worden de 25 effecten opgenomen die het kalenderjaar daarvoor de grootste beursomzet hebben gerealiseerd. Niet ieder effect weegt even zwaar mee. De wegingen worden bepaald aan de hand van de beurswaarde van elk bedrijf. Door Euronext Amsterdam worden tenminste één keer per jaar de samenstelling en de gewichten opnieuw vastgesteld.