Call optie

De koper van een call optie heeft het recht om gedurende de looptijd van de optie een bepaalde onderliggende waarde te kopen aan een vooraf afgesproken koers. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs. Zijn aankoopprijs staat immers vast in het optiecontract. Een koper van een call optie zal alleen van zijn recht gebruik maken als de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de strike van de optie.