Is fiscaal transaparant ook fiscaal plezant?

Recap webinar

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten

De tijden veranderen. En de manier waarop de fiscus naar de herkomst en evolutie van uw vermogen kijkt, verandert mee. Dieter Haerens, CEO BinckBank België ging, tijdens de webinar van 25 maart, in dialoog met Jan Tuerlinckx omtrent verschillende juridische en fiscale topics. De toeschouwer kreeg onder meer concrete handvatten aangereikt voor een beter beheer van zijn vermogen. Jan Tuerlinckx, is naast fiscaal advocaat, ook docent antiwitwaswetgeving bij het ITAA (beroepsinstituut accountants en fiscalisten), Trends columnist en auteur van het boek “Wat wit was”. U kunt de volledige webinar hieronder bekijken:De laatste jaren hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden binnen de fiscaliteit. Veranderingen waarbij de burger zich soms veel vragen stelt en twijfelt om zich hieraan aan te passen. Het is duidelijk een thema dat leeft. In het boek van Jan Tuerlinckx “Wat Wit Was” slaagt hij erin met zijn expertise de driehoeksverhouding tussen fiscaliteit, witwaswetgeving en compliance te verduidelijken, onder andere met de metafoor: “uw vermogen is een oldtimer”.

1. De fiscaliteit van witwaswetgeving

Wist u dat het begrip “money laundering” zijn naam te danken heeft aan de praktijken van de Amerikaanse gangster Al Capone? Hij besloot zijn vermogen te verhogen door een wasserette te openen en vervolgens zijn eigen muntjes te kopen. Vandaar dat “laundry” terug te vinden is in de naam.

In de wetgeving omtrent de antiwitwaspraktijken wordt er zowel verwezen naar de strijd tegen witwassen alsook naar de strijd tegen financiering van terrorisme. Vandaar was er na de gebeurtenissen rond 9/11 in 2001 een algemene consensus dat er meer toezicht moest komen op macro-economische niveau op het financieel circuit. Zeven jaar later viel er het besluit dat het globale overzicht op het macroniveau niet meer voldoende was en werd er ingezet op het individueel niveau door het opvragen van identiteitsbewijzen voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie met een financiële instelling.

Hoewel het begrip witwassen vaak wordt gekoppeld aan criminele activiteiten zoals drugshandel of wapenhandel, kent het begrip een ruimere betekenis. Iedere vorm van illegale vermogensaanwas die waarvan men achteraf de herkomst probeert te verbergen, kan beschouwd worden als witwaspraktijk. In tegenstelling tot fiscale fraude kan witwassen ook niet verjaren.

2. Compliance van de klant

Vanuit het ‘Know You Customer’ principe zijn financiële instellingen wettelijk verplicht om een correct klantenprofiel op te stellen. Het opvragen van identificatiebewijzen en bijkomende informatie is dus niet uit commerciële overwegingen maar om witwaspraktijken op te sporen. Echter stoten ze vaak op burgers die liever niet de gevraagde informatie delen. Mensen die niet willen meewerken aan het verzoek van hun financiële instelling beseffen vaak niet dat ze door mee te werken er zelf ook meer voordeel kunnen uithalen. Het is te vergelijken volgens Jan met de waarde van een oldtimer. Het is namelijk zo dat oldtimers met historische documentatie: het bezit van een aankoopbewijs, het onderhoudsboekje en de facturen van de herstellingen meer waard zijn en zich makkelijker door het verkeer kunnen wenden. Dit geldt ook voor uw vermogen, hoe beter de klant zijn vermogen documenteert hoe meer waarde het vermogen zal behouden en hoe makkelijker de klant zich in de toekomst ermee door het rechtsverkeer kan wenden. Als de klant dus niet de nodige documentatie wil of kan voorleggen kan dit leiden tot blokkering van de rekening, stopzetting van de klantenrelatie of op verdere controles. Om het opnieuw met een metafoor van Jan te zeggen: ‘Als de overheid ziet dat uw voortuin niet opgeruimd is, gaan ze er vanuit dat uw woonkamer ook niet opgeruimd zal zijn. Hierdoor loopt u meer kans op iemand die ongevraagd binnen komt vallen’.

3. Hoe kunt u hier zelf mee aan de slag te gaan?

Er is een mogelijkheid dat u vandaag of in de toekomst dus zal worden aangesproken om de oorsprong van uw vermogen aan te tonen of persoonlijke gegevens bij te werken. Allereerst wordt u als klant aangeraden om mee te werken als u wordt aangesproken door uw bankier, uw vermogensbeheerder of uw notaris. Dat er contact met u wordt opgenomen betekent niet dat u wordt verdacht van witwassen of een andere vorm van onrechtmatig handelen. Ook niet dat u iets verkeerd heeft gedaan. Financiële instellingen moeten persoonlijke gegevens regelmatig actualiseren en bepaalde bewijsstukken opvragen om aan onze waakzaamheidsverplichting te voldoen. Om op het verzoek van de financiële instelling in te gaan om bewijzen aan te leveren, zijn er verschillende type documenten mogelijk, afhankelijk van de situatie. Meer informatie hierover kan u hier vinden onder “welke documenten kan BinckBank me vragen als bewijs van herkomst”.

Er wordt altijd met de nodige discretie omgegaan zodat de klanten met een gerust hart transparante informatie kunnen delen over hun vermogen. Dit betreft het belangrijke verschil tussen transparantie en publiciteit binnen deze instellingen.Goed om te weten

BinckBank verstrekt noch fiscaal noch juridisch advies. Uw fiscale/juridische behandeling hangt mogelijk ook af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor meer informatie over uw fiscale/juridische situatie adviseren wij u contact op te nemen met een fiscaal/juridisch adviseur.

De informatie die tijdens het webinar wordt besproken is geen beleggingsadvies van BinckBank. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Deel dit artikel:

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.