Terugblik op Mei

Terug van weggeweest en weg van teruggeweest!

Geschreven door Sander Hesterman | 5 minuten
ZO 16-05-2021

Mogelijke versnelling wereldwijde uitrol van vaccins en inflatiedruk neemt toe nu het volledig openen van verschillende economieën wereldwijd steeds dichterbij komt.

In de eurozone neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen en de druk op de gezondheidszorg af. Steeds meer mensen hebben hun eerste vaccinatie gehad. De coronacrisis lijkt voorzichtig op de weg terug in de eurozone. De eurozone treedt hiermee in de voetsporen van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar nam het aantal nieuwe besmettingen de laatste maanden sterk af, mede door een hoog tempo van vaccineren. De Amerikaanse president Joe Biden lanceerde begin mei een plan om de patentbescherming op coronavirusvaccins op te heffen, met als doel om de wereldwijde uitrol van vaccins te versnellen. Momenteel slaat het coronavirus namelijk nog in een aantal opkomende landen, zoals India, hard toe. Wereldwijd is de crisis dan ook nog niet onder controle.

Inflatie is terug van weggeweest. Door het verbeteren van de coronasituatie in verschillende westerse landen zijn de ogen gericht op het economisch herstel. Dit leidt tot een opdrijvend effect op de prijzen. We zien dit nu al terug in grondstofprijzen. Wereldwijd is het zo meteen aan de consument om het geld te laten rollen. Als de arbeidsmarkten zich positief blijven ontwikkelen dan ziet het er zonnig uit. Het grootste gevaar van verder herstel komt wel van hogere inflatie. Indien de inkomsten van consumenten niet in gelijke tred meegroeien, holt een structureel hogere inflatie namelijk de koopkracht uit. Een hogere inflatie is nou net hetgeen dat we de afgelopen tijd zien.

Verenigde Staten

Nu de pandemie in de Verenigde Staten onder controle lijkt, zijn alle ogen gericht op het herstel van de economie. Voor het herstel hangt veel af van de Amerikaanse consument. Tijdens de crisis hebben de consumenten minder geld uitgegeven en meer gespaard. Daarnaast hebben de steunpakketten van de overheid ervoor gezorgd dat veel huishoudens beschikken over extra geld. Ook trekken de lonen aan en ontwikkelt de arbeidsmarkt zich positief. Het grootste gevaar voor economisch herstel komt van een oplopende inflatie. Het is nu net dat laatste dat omhoogschoot de afgelopen tijd.

De oplopende inflatie, die in april al opliep naar 4,2%, dreigt het vertrouwen van de Amerikaanse consument te raken. Dit blijkt uit de meest recente metingen van het consumentenvertrouwen door de Universiteit van Michigan. De consument voorziet extra prijsstijgingen voor de komend jaren en daarmee minder koopkracht. De almaar stijgende huizenprijzen zijn hier een goed voorbeeld van. Zo steeg de S&P Case Shiller huizenprijsindex in maart met 13,3% ten opzichte van het jaar ervoor.

Hoewel de consument dus wat terughoudender wordt, blaken de inkoopmanagers van het vertrouwen. Dit bleek uit het door IHS Markit gepubliceerde cijfer van de inkoopmanagersindex. Afgelopen maand steeg het vertrouwenscijfer flink door naar een voorlopig cijfer van 68,1; de nieuwe hoogste stand sinds het begin van deze index in 2009. De vorige recordstand werd een maand eerder neergezet, in april kwam deze uit op 63,5. Zowel de inkoopmanagers van de industrie als van de dienstensector zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Met een stand ruim boven de neutrale stand van 50 gaan de inkoopmanagers uit van een ongekend snel herstel van de economie.

Europa

Ook in de EU is de inflatie de afgelopen maanden gestegen en staat met 2% op het hoogste niveau sinds oktober 2018. Het zijn met name de energieprijzen die stegen en zodoende de inflatie omhoog duwden. Als we kijken naar de kern-inflatie, de inflatie zonder de volatiele energie- en voedselprijzen, dan staat deze relatief stabiel op 0,9%, een niveau waar het de afgelopen jaren rond heeft geschommeld. De inflatie in Europa is ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar gestegen naar een door de ECB meer gewenst niveau van dicht bij maar onder de 2%.

Het huidige hoge vaccinatietempo in de EU en het vooruitzicht van volledige opening van de economie zorgt voor een herstel in van het vertrouwen. Zo zetten de inkoopmanagers van de Eurozone de positieve stemming van maart en april voort. Het cijfer van de door IHS Markit gepubliceerde inkoopmanagersindex steeg naar 57,1, de hoogste stand sinds februari 2018. Het verbeterde vertrouwen werd breed gedragen. Zowel de inkoopmanagers van de industrie als die van de dienstensector zien de toekomst zeer positief tegemoet. Ook de consument kijkt positief naar de toekomst. Het door de Europese Commissie gepubliceerde consumentenvertrouwen steeg afgelopen maand naar het hoogste niveau sinds oktober 2018.

Azië-pacific

Het vertrouwen van de Chinese inkoopmanagers hield de stijgende lijn van april maart vast. Dit was terug te zien in het cijfer van de door Caixin en IHS Markit gepubliceerde index van inkoopmanagers. In april kwam deze uit op 54,7 en in mei bleef deze op een hoog niveau van 53,8. Dat het goed gaat in China blijkt ook uit het werkloosheidscijfer, dat weer op het niveau is van 2019, de tijd voordat de coronacrisis begon.

Het in april herstelde vertrouwen van de Japanse inkoopmanagers bleek broos en viel afgelopen maand toch weer terug. Het vertrouwenscijfer van de door de Jibun Bank 

gepubliceerde inkoopmanagersindex daalde van 50,2 in april naar 48,8 in mei. Hoewel het vertrouwen van de inkoopmanagers van de industrie iets terugzakte waren het met name de inkoopmanagers van de dienstensector die hun vertrouwen in de toekomst verloren. Dit kwam onder andere doordat het aantal coronabesmettingen in april en mei weer toenam. In de tweede helft van mei naam het aantal dagelijkse besmettingen weer zienderogen af en lijkt het vaccinatieprogramma goed op stoom.

In lijn met het vertrouwen van de inkoopmanagers daalde ook het vertrouwen van de Japanse consument, dit was terug te zien in het door de Cabinet Office gepubliceerde cijfer. Dit broze vertrouwen van de Japanse consument viel ook terug te zien in de kijk op de aankomende Olympische Spelen deze zomer in Japan. Uit een onderzoek van Asahi Shimbun blijkt dat de gemiddelde Japanner de Spelen liever zou afgelasten gegeven de onzekere situatie omtrent de corona-epidemie.

Centrale banken

Fed-president Jerome Powell toonde zich afgelopen maand positief over het herstel van de Amerikaanse economie. De vaccinatiecampagne is goed op gang en het optimisme in de economie keert terug. Toch heeft de Fed zeker twee punten van zorg. Aan de ene kant maakt zij zich zorgen over de ongelijkheid van het economisch herstel. Aan de andere kant geeft de huidige sprong in inflatie kopzorgen.

Uit de notulen van de Fed-vergadering van april bleek dat sommige Fed-leden het afbouwen van het opkoopprogramma bespreekbaar willen maken als het economisch herstel doorzet. Dit gaat in tegen de officiële beleidslijn waarbij wordt aangegeven dat het nog te vroeg is om het opkoopprogramma af te bouwen. De Fed heeft eerder aangegeven de Amerikaanse beleidsrente tot 2024 rond de 0% te houden. Daarbij wordt indien nodig voor langere tijd een inflatiecijfer geaccepteerd dat hoger ligt dan de doelstelling van 2%. Als de inflatie inderdaad omhoogschiet, zal de Fed weinig doen om deze direct weer omlaag te brengen. Een snelle verhoging van de rente kan ontwrichtend werken, aangezien veel marktpartijen gewend zijn geraakt aan de huidige situatie van lage rente.

In tegenstelling tot haar evenknie Jerome Powell stelde ECB-president Christine Lagarde juist dat de ongelijkheid was afgenomen door de steunmaatregelen. De coronacrisis zelf was juist de oorzaak van de toegenomen ongelijkheid. Volgens Lagarde blijft het van belang om de ongelijkheid te monitoren. Ze wees daarbij op het mandaat van de ECB dat zich – in tegenstelling tot die van de Fed – alleen richt op prijsstabiliteit. De Fed richt zich ook op nagenoeg volledige werkgelegenheid. Volgens de ECB  is het aan overheden om met hun begrotingsbeleid de ongelijkheid rechter te trekken.

De ECB publiceerde afgelopen maand haar halfjaarlijkse Financial Stability Review. De ECB wees op de kwetsbaarheid van de financiële stabiliteit. De coronapandemie heeft namelijk geleid tot clustering van risico’s in bepaalde sectoren en landen. Dit zijn met name landen die voor de crisis al kwetsbaar waren door hoge schulden. Ook zijn onder andere obligaties momenteel gevoelig voor correcties nu de rentes voor lange termijn obligaties zijn opgelopen. Ook in de Fed-notulen werd gewezen op deze kwetsbaarheid. De langdurige periode van lage rentes en ruime financiële condities zouden volgens sommige Fed-leden leiden tot een zoektocht naar rendement met bijbehorende risico’s voor de financiële stabiliteit.

De ECB maakte nogmaals duidelijk dat het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma nog niet aan de orde is. Volgens ECB-directielid Fabio Panetta zijn er nog geen signalen van een structurele stijging van de inflatie. De waardestijging van de euro de afgelopen tijd, kan juist voor neerwaartse druk op het prijspeil zorgen omdat je met dezelfde euro meer kan kopen in dollars. Het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma is pas aan de orde als de kerninflatie in een opwaartse trend zit en de inflatieverwachtingen in lijn liggen met de ECB-doelstelling van dichtbij maar onder de 2%. Volgens Panetta is de economie nog te zwak om de inflatie significant te verhogen.

Olie

De prijs van olie is sinds het dieptepunt van de crisis enorm opgelopen. Een vat Brent-olie kostte in het voorjaar van 2020 nog minder dan $20. Ook afgelopen maand steeg de olieprijs met een plus van 3,1% weer gestaag verder. Van USD 67,25 waarmee het de maand begon naar USD 69,32 tegen het einde van mei. De wereld kijkt voornamelijk naar de OPEC+ landen, het oliekartel bestaande uit onder andere Saudi-Arabië, Irak en Iran aangevuld met bondgenoten als Rusland. Eén van de belangrijke doelstellingen van de OPEC is het verzekeren van een stabiele bron van inkomsten voor de olieproducerende landen. De OPEC-leden zijn niet per definitie gebaat bij een al te hoge olieprijs. Allereerst kan deze de vraag naar olie op korte termijn schaden. Daarnaast wordt het bij een hoge olieprijs voor Amerikaanse schalieoliebedrijven weer aantrekkelijk om de productie op te voeren. De OPEC+ komt in juni weer bij elkaar om te praten over een productiebesluit.

Overzicht ontwikkelingen financiële markten

De coronacrisis is niet meer het hoofdthema op de financiële markten. Er wordt nu met name gekeken naar het verwachte economische herstel, de oplopende inflatie en de reacties van centrale banken. De STOXX® Europe 600 ex-UK NR eindigde afgelopen maand 2,7% in de plus. De STOXX® USA Total Market NR (EUR) daalde met 1,2% (in dollars steeg de index met 0,3%). Dat er wat onzekerheid is over deze onderwerpen valt terug te zien in het uiteenlopen van de rendementen op de hier besproken indices en de stijging van de goudprijs met 7,8% de afgelopen maand.

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 31/05/2021):

    April 2021
Aandelen (in euro)
Europa  +13,24% +2,40%
Verenigde Staten +11,46% -1,26%
 Japan 1,48% -0,16%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar -0,69% -0,01%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar +0,10% -0,02%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar -0,09% -1,69%
Britse pond +3,92% +1,15%
Japanse yen -5,80% -1,92%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg

 

Belangrijke informatie:

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteur

Sander Hesterman

Sander Hesterman is al sinds jonge leeftijd gefascineerd door de wereld van het beleggen. Omdat hij nooit uitgeleerd is volgt hij momenteel een postdoctorale opleiding tot beleggingsprofessional. Bij BinckBank geeft hij in de rol van Investment Analist invulling aan zijn passie.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Sander Hesterman staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.