Teveel geld legt tekorten bloot

Saxo Bank Q2 Outlook 2021

Geschreven door Ronald Veerman | 5 minuten

Terwijl de wereldeconomie een uitweg zoekt uit de diepe coronacrisis, is het speelveld voor beleggers volledig op zijn kop gezet door massale steunpakketten en een gigantische schuldenberg.

“Beleggers leven een jaar na het uitbreken van de pandemie in een compleet nieuwe wereld, die in niets meer lijkt op wat zij altijd gewend waren”, stelt hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank, het moederbedrijf van BinckBank, in de vandaag verschenen Q2 Outlook van de bank.

Daarin wordt naast een blik op de huidige situatie op de financiële markten ook vooruit gekeken naar de rest van dit beursjaar.

Focus op sociale stabiliteit

Sinds de start van de pandemie een jaar geleden is door overheden een astronomisch bedrag overeenkomend met 20% van hun bbp in de economie gepompt. Maar terwijl er geld in overvloed is komt de financiële wereld volgens Jakobsen tegelijk aan alle kanten te kort, zeker nu beleidsmakers nauwelijks nog oog lijken te hebben voor financiële stabiliteit.

In plaats daarvan staat sociale stabiliteit nu voorop, waarbij onder meer wordt gekeken naar het tegengaan van ongelijkheid, de groene transformatie en investeringen in infrastructuur. Beleidskeuzes die volgens Saxo Bank uiteindelijk een grote impact zullen hebben op inflatie, rente en daarmee ook op de financiële markten.

Druk op rendementen

Hogere inflatie en hogere loonkosten zullen volgens de Outlook hun effect hebben op de aandelenmarkten en marges van bedrijven onder druk zetten.

Daarbij kan met name de recent fors gestegen techsector onder druk komen te staan. Een effect dat nog versterkt kan worden door de verwachting dat de sector wellicht te maken gaat krijgen met extra regulering en antitrust-maatregelen.

Daarentegen zijn de vooruitzichten beter voor meer fysieke bedrijven en voor kwaliteitsaandelen van gezond gefinancierde ondernemingen.

Obligaties en dollar en grondstoffen

De opwaartse inflatiedruk is volgens de economen van Saxo Bank ook geen goed nieuws voor de obligatiemarkt. Daarnaast wordt verwacht – en gehoopt - dat de dollar zal verzwakken en zo de bezitters van de grootste schulden wat meer lucht zal geven.

In de grondstoffenmarkten worden daarentegen juist verdere positieve effecten verwacht. Zo wordt een verdere stijging van de olieprijs voorzien en zullen ook goud en zilver door het inflatienieuws in waarde stijgen.

Meer over de hierboven besproken punten is uitvoerig terug te lezen in de volledige Outlook die via deze link is te raadplegen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.