ABSOLUTE RETURN FONDS

Fonds dat gericht is op elk jaar een stabiel rendement te behalen ongeachte de toestand van de financiële markten. Normaliter wordt gepoogd een positief rendement te behalen met relatief weinig risico. In theorie wordt het marktrisico beperkt (m.a.w. een lage Beta – rendement beweegt in mindere mate mee met de ontwikkelingen op de markt) en ambieert men een hoge positieve Alpha (rendement bovenop de benchmark).