ACHTERGESTELDE OBLIGATIES

De verplichtingen van het bedrijf of de instelling die de obligatie heeft uitgegeven, zijn uit hoofde van de achtergestelde obligatie, met name bij een faillissement, achtergesteld aan alle andere schuldverplichtingen (tenzij deze eveneens zijn achtergesteld). Achtergestelde obligaties hebben daardoor een iets hoger risico dan 'gewone' obligaties, waardoor zij een hogere rentevergoeding kennen.