ACTIVA

De activa geven nauwkeurig de waarde van de goederen waarover een onderneming beschikt weer en dat op de datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

De activa bestaan uit twee grote delen: de vaste activa en de vlottende activa. Activa omvatten zowel roerende goederen als onroerende goederen, waardepapieren, contanten en uitstaande vorderingen. Tegengesteld aan activa zijn passiva (schulden).