AFGELEIDE PRODUCTEN

Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants zijn zogeheten afgeleide producten of derivaten die worden verhandeld op een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of grondstoffen (commodities). Afgeleide producten zijn niet mogelijk zonder een onderliggende waarde.