ASSET ALLOCATION

Asset allocatie betreft het verdelen van een vermogen (dat u wil beleggen) over de verschillende activaklassen – bijv. aandelen, obligaties, cash en alternatieve beleggingen zoals vastgoed. Daarbij wordt uitgegaan van de beoogde voordelen van diversificatie: door te spreiden kan een bepaald rendement behaald worden met minder schommelingen in de portefeuille. De activaklassen hebben immers een verschillend verwacht rendement en risico. Indien ze niet perfect samen bewegen (dus een correlatie hebben kleiner dan 1), kan een portefeuille worden samengesteld die minder volatiel is dan de individuele activaklassen.


Men maakt een onderscheid tussen strategische asset allocatie en tactische asset allocatie.