AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beursgenoteerde ondernemingen hebben onder meer de verplichting minstens eenmaal per jaar een Algemene Vergadering te beleggen. Als u in het bezit bent van aandelen van een bedrijf, kan u met het stemrecht verbonden aan dat bezit in zekere mate van invloed uitoefenen.