BEVEK

Een BEVEK is een "Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal". Het kapitaal en het aantal aandelen in omloop van de vennootschap zijn variabel. Het aantal aandelen in omloop stijgt door toetredingen (aankopen) van investeerders en daalt bij iedere uittreding (verkoop) door investeerders. De waarde per aandeel (Netto Inventaris Waarde) wordt dagelijks berekend door het totale vermogen van de beleggingsvennootschap te delen door het aantal aandelen in omloop. De beleggingsvennootschap heeft doorgaans als doel te investeren in financiële producten zoals aandelen, obligaties, vastgoedcertificaten, enz.

Zie ook closed-end fonds, BEVAK en ICB.