CASH DEVIDEND

Een dividenduitkering in geld, van toepassing bij aandelen.