Cash settlement

Dat is de afwikkeling van een derivatenpositie tegen geld in plaats van tegen levering van de onderliggende waarde. Cash settlement wordt ook wel contante verrekening genoemd.