Certificaat

Een verhandelbaar waardepapier dat een (gedeelte van een) aandeel in een uitgevende instelling vertegenwoordigt. Certificaten kennen geen stemrecht en kunnen daardoor worden aangewend als beschermingsconstructie tegen bijvoorbeeld ongewenste overnames.