Commodity

Commodity is de Engelse vertaling voor ‘koopwaar’. Commodity zijn goederen en grondstoffen, zoals goud, olie, graan, koffie, … Ze kunnen fysiek of op termijncontracten worden verhandeld. Bij Binck kan u alleen handelen in financiële commodities