Coupondatum

Datum waarop de rente die verschuldigd is over een obligatielening, wordt uitbetaald. Zie ook coupon en couponrendement.