Couponrendement

Dit is de verhouding tussen de rente (couponopbrengst) en de beurswaarde van de obligatie. Zie ook coupon en coupondatum.