DBI-BEVEK

Een DBI-Bevek is een distributiefonds dat aan een aantal fiscale voorwaarden voldoet. De belangrijkste daarvan is dat het fonds minimaal 90% van haar winst moet uitkeren. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, moet uw Vennootschap slechts op 5% van het uitgekeerde dividend belastingen te betalen. In navolging van het zomerakkoord, wordt de DBI-aftrek vanaf 2018 verhoogd naar 100%. Als gevolg betaalt uw Vennootschap vanaf dan dus geen belasting meer op deze winst. 

Een belegging in een DBI Bevek geniet anderzijds niet van de notionele interestaftrek. Dat nadeel is echter verwaarloosbaar, aangezien het tarief van de notionele interestaftrek afhankelijk is van de rente op tienjarig staatspapier. Zo bedraagt het tarief 1,13% voor aanslagjaar 2017 en zal het slechts 0,24% bedragen voor aanslagjaar 2018.Fiscaal voordeel uit aandelen halen doet u als ondernemer zo

Wil u de cashreserve in uw vennootschap optimaal laten renderen? Lees hoe beleggen in DBI-fondsen de meest interessante aanpak is voor u in onze blog.