DEFLATIE

Een situatie waarbij het algemene prijspeil een voortdurende dalende trend laat zien.