Derivaten

Opties en termijncontracten (futures) zijn zogeheten derivaten of afgeleide producten die worden verhandeld op een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of grondstoffen (commodities). Derivaten zijn niet mogelijk zonder een onderliggende waarde.