Dividendrendement

Het op een aandeel uitgekeerde dividend kan worden uitgedrukt in een percentage van de beurskoers. Dit percentage wordt het dividendrendement genoemd. Het dividendrendement kan worden berekend door het uitgekeerde dividend te delen door de beurskoers.