Doorlopend order

Ook 'Order geldig tot annulatie' genoemd. Een doorlopend order is een effectenorder zonder opgegeven eindtijd. Het order blijft geldig totdat deze wordt uitgevoerd of geannuleerd. Dat kan om verschillende redenen: door de klant, omwille van een verrichting op het effect (dividend, splitsing, ...), of totdat de serie waarop de order betrekking heeft niet meer kan worden verhandeld (bijvoorbeeld een optieorder na expiratie).