ETN

Staat voor “Exchange Traded Note”. ETN’s zijn schuldvorderingen die worden uitgegeven door een financiële instelling, met de belofte het rendement van een bepaalde index te leveren.