Exercise

Exercise is het uitoefenen van een recht dat aan een optie verbonden is:

  • bij een calloptie is dit het recht om, gedurende een bepaalde periode, aandelen (of een andere onderliggende waarde) tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen.
  • bij een putoptie is dit het recht om, gedurende een bepaalde periode, aandelen (of een andere onderliggende waarde) tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen.