Expiratiedatum

De datum waarop een optie ophoudt te bestaan. Doorgaans is dit zaterdag, de dag na de derde vrijdag van de desbetreffende handelsmaand. Tot op dat moment kunnen de rechten verbonden aan de optie worden uitgeoefend.