Grijze handel

Niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten. Grijze handel wordt ook wel aangeduid met de term 'as, if and when issued'. Gaat de uitgifte niet door dan worden deze transacties als niet gedaan beschouwd. We spreken dan vooral over warrants en obligaties.

Grijze handel vindt plaats tussen toegelaten instellingen onderling, verloopt niet via de markten van Euronext en wordt ook niet via Clearnet afgewikkeld.