Groeiaandelen

Aandelen van bedrijven waarvan een snelle en sterke groei verwacht wordt (= een groei boven het gemiddelde).