Herbeleggen

Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van gekozen product. Een (beknopt) overzicht:

  • Het dividend (wat bedrijven aan aandeelhouders uitkeren) en de rente (wat bedrijven en overheden aan obligatiehouders uitkeren), worden bij kapitalisatiefondsen door de fondsmanager herbelegd in het fonds.
  • Beleggingsfondshouders krijgen het niet uitgekeerd in contanten, maar de intrinsieke waarde van het fonds neemt wel toe.
  • Bij distributiefondsen daarentegen ontvangt de belegger wel een (jaarlijks) dividend.