Inflatie

Ander woord voor waardevermindering van geld. De inflatie wordt berekend aan de hand van een vooraf vastgesteld ‘boodschappenmandje’ van producten, door te kijken hoeveel duurder (of eventueel goedkoper) dat mandje in een jaar is geworden. Er zijn vele factoren van invloed op inflatie, maar loonkosten, belasting en accijnzen zijn de belangrijkste.

Een voorbeeld

Op 1 januari van jaar n kostte 10 liter benzine, een winkelwagen vol melk, brood, kranten en sinaasappelen 100 euro. Als voor dit zelfde mandje goederen op 1 januari van jaar n+1 102,50 euro wordt betaald, was de inflatie over geheel 2016 2,5%.

Inflatie mag niet worden verward met devaluatie