Intrinsieke waarde

Algemeen is dat de theoretische waarde van een effect.

  • Bij aandelen is die waarde gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een onderneming, verminderd met de eventuele schulden.
  • Bij callopties is dat de koers van de onderliggende waarde verminderd met de uitoefenprijs.
  • Bij putopties is dat de uitoefenprijs verminderd met de koers van de onderliggende waarde.

Een voorbeeld

Als aandeel ABC € 55 noteert, dan heeft een call optie met uitoefenprijs van € 50 een intrinsieke waarde van € 5 ( € 55 min € 50 = € 5). Als aandeel XYZ € 60 noteert, dan heeft een putoptie met een uitoefenprijs van € 65 een intrinsieke waarde van € 5.

De intrinsieke waarde van aandelen en/of opties kan nooit negatief zijn!