ISIN

ISIN is de afkorting voor International Security IdentificatioN code. Deze internationaal erkende code wordt aan elk effect toegekend.