KID ( EID)

Het 'Key Information Document' (in het Nederlands, 'Essentiële informatiedocument' of EID) geeft een gestandaardiseerd overzicht van de belangrijkste kenmerken, risico’s en kosten van een PRIIP zodat retail beleggers deze makkelijk met elkaar kunnen vergelijken.

Het doel?

Een KID helpt de interne markt voor financiële producten en diensten verder te stroomlijnen. Als distributeur is het onze taak om u toegang te geven tot (de inhoud van) dat document.