Liquideren

Het (gedwongen) afbouwen van een positie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of bemiddelaar worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.