Management fee

Ook beheervergoeding of beheerskost genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van het fonds en wordt door de fondsbeheerder als kost in rekening gebracht. De kost wordt niet afzonderlijk afgerekend, maar wordt in mindering gebracht van de intrinsieke waarde van het fonds (verrekening op dagbasis in de Netto Inventaris Waarde (NIW)). Goed om te weten:

  • De beheervergoeding van aandelenfondsen ligt meestal rond 1%
  • De beheervergoeding van obligatiefondsen meestal rond de 0,65%