Optie

Een optie is het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode, een vooraf bepaalde hoeveelheid onderliggende waarde (vb. aandelen of een edel metaal) tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te verkopen.

Lees meer over de werking en de risico's van opties in onze informatiebrochure.