Pensioenspaarfonds

Als u kiest voor een pensioenspaarfonds, kiest u voor een fonds dat belegt in aandelen en obligaties. Het rendement op dit fonds is afhankelijk van de rendementen van de onderliggende waardes (= aandelen en obligaties). Er is geen staatswaarborg nodig en u ontvangt een belastingvermindering van 30% op de jaarlijkse storting van € 960. Of een belastingvermindering van 25% wanneer u jaarlijks € 1.230 stort.

Er zijn evenwel kosten aan het fonds verbonden:
  • Instapkosten: meestal 3 % 
  • Jaarlijkse kosten (in de vorm van beheersvergoeding): 0 % tot 1,3 % 
  • Verzekeringstaks: geen
  • Beurstaks: geen
  • Eindbelasting: 8 % op uw 60ste verjaardag (berekend op uw stortingen en het fictief jaarrendement van 4,75 % op elke storting)

Voor een fonds bestaat er geen vooraf bepaalde einddatum. U kan de opbrengsten van het fonds vanaf uw 60ste jaar geheel of gedeeltelijk opnemen (na aftrek van de eindbelasting van 8 %). Vraagt u het bedrag vervroegd op? Dan betaalt u 33 % belastingen. 

Zie ook: pensioenspaarverzekering.

Vergelijk het pensioenspaarfonds met de pensioenspaarverzekering.