PRIIPs

Om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten ter bescherming van de retail belegger, is sinds 1 januari 2018 de Europese verordening PRIIPS van kracht. PRIIPS staat voor “Packaged Retail and Insurance based Investment Products” en bouwt verder op bestaande Europese regelgeving (nl. UCITS). Concreet beoogt PRIIPS dat de retail belegger alle essentiële informatie heeft om op een geïnformeerde manier te beleggen in de producten. De regelgeving geldt voor:Onderdeel van de PRIIPS regelgeving is het KID (Key information Document, in het Nederlands ook wel “Essentiële informatiedocument” of EID genoemd).