Putoptie

De koper van een putoptie heeft het recht om gedurende de looptijd van de optie een bepaalde onderliggende waarde te verkopen aan een vooraf afgesproken prijs. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs. Zijn verkoopprijs staat immers vast in het optiecontract.

Een koper van een putoptie zal alleen van zijn recht gebruik maken als de koers van de onderliggende waarde lager is dan de strike van de optie.