Rendement

Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op uw beleggingen over een (meestal) bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde (van de investering of van het geïnvesteerd bedrag), spreekt men veelal van rentabiliteit.