Rentabiliteit

De winst van een onderneming uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. Afgeleid van het rendement.