Risicoladder

Elk financieel instrument heeft een eigen risiconiveau, dat voor te stellen is op een ladder. Hoe hoger dat instrument op de ladder staat, hoe hoger het risico wanneer u er in belegt (maar ook hoe hoger uw mogelijk rendement). Het product dat dus op het bovenste trapje staat, is het meest risicovolle financieel instrument om in te beleggen. Het financieel product dat helemaal onderaan staat, houdt het minste risico in. Let wel, dit is een indicatie. Enige afwijking is mogelijk.