Staatsbon

Een door de Belgische Staat uitgegeven en gegarandeerd schuldbewijs of obligatie. Staatsbons worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Brussel.