Strategische asset allocatie

Strategische asset allocatie is een aanpak waarbij de beleggingsmix wordt bepaald op basis van de kenmerken van de belegger enerzijds en de lange termijn verwachtingen voor de kapitaalmarkten anderzijds. De doelstelling kan zijn om het rendement te maximaliseren of om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, gegeven een toegelaten risicobudget.

strategische-asset-allocatie

De aanpak vereist het bepalen van de gewichten van de activaklassen in de portefeuille en het periodiek balanceren van de portefeuille wanneer deze niet meer in lijn is met de beoogde beleggingsmix.

Een voorbeeld van een strategische asset allocatie is een portefeuille met 10% cash, 30% obligaties en 60% aandelen.