Symmetrische driehoek

Een term uit de technische analyse. De driehoek ontstaat wanneer van een serie koersbewegingen, elke volgende top lager is dan de voorgaande, en elke bodem hoger is dan de voorgaande. Voordat men van een symmetrische driehoek spreekt, moeten minimaal twee toppen en twee bodems gevormd zijn. De richting van de koersuitbraak staat van tevoren niet vast.