Ticker

Een ticker is een reeks letters en/of cijfers waarmee een effect kan worden geïdentificeerd.