Tactische
asset allocatie

Tactische asset allocatie behelst het afwijken van de strategische beleggingsmix om op korte termijn (typisch 12 à 18 maanden) het risico-rendementsprofiel van de portefeuille te verbeteren. Meer bepaald, beoogt men het rendement van de portefeuille te vergroten of het risico verkleinen (of beide) door de markt te timen.