Turbo

Een turbo is een hefboominstrument: u speelt in op de verwachting over welke richting de koers van de onderliggende waarde zal evolueren. U koopt een turbo long als u denkt dat een aandeel gaat stijgen en een turbo short als u denkt dat een aandeel gaat dalen. Het verschil met een aandeel is dat het relatieve rendement op een turbo hoger is, omdat er bij een turbo sprake is van een hefboomwerking. Het maximale verlies bij een turbo is de investering. Met een turbo ontvangt u de volledige stijging of daling van de onderliggende waarde, terwijl u slechts een fractie van de waarde investeert. De rest financiert de uitgever van de turbo. Het door de uitgever gefinancierde gedeelte wordt het 'financieringsniveau' genoemd. Dit financieringsniveau wordt regelmatig aangepast door verrekening van de financieringskosten en -opbrengsten en wanneer de onderliggende waarde dividend uitkeert.

Een turbo kent geen afloopdatum maar wel een stop loss-niveau. Dat is er om u als belegger te garanderen dat u nooit meer kan verliezen dan uw inleg. Als de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of overschrijdt, zal de turbo worden afgewikkeld en wordt de restwaarde (verschil tussen liquidatiekoers en financieringsniveau) terugbetaald aan de investeerder. De hefboom wordt dagelijks aangepast door de koerveranderingen van de onderliggende waarde. Hierbij mag u wel niet vergeten dat het risico op verlies van een deel van uw geld veel groter is wanneer de stop-loss heel dicht tegen de huidige koers aanligt. 

Voordelen stop-loss

  • De stop-loss is aantrekkelijk voor beleggers aangezien u nooit al uw geld verliest met de turbo omdat er op tijd wordt geliquideerd.
  • Bij een turbo long ligt de stop-loss altijd boven het financieringsniveau. U bent dus niet uw hele ingelegde kapitaal kwijt zoals dat bij een optie en een future wel het geval kan zijn. Het stop loss-niveau wordt meestal maandelijks aangepast.
  • Het financieringsniveau wordt regelmatig aangepast omwille van de rente die de uitgever in rekening brengt voor het gefinancierde gedeelte en door verandering m.b.t. dividendsuitkeringen.

Met een long positie profiteert u dus bij dividendsuitkeringen. Voor een short positie is dit juist een nadeel. Een turbo is dus voor een belegger die wel risico durft te nemen, maar tegelijk toch ook een bepaalde zekerheid wil. De turbo heeft namelijk alle voordelen van een optie of future, maar niet de nadelen zoals de looptijd.

Lees meer over de werking en de risico's van turbo's in onze informatiebrochure.