TWR

Voor de berekening van de rendementen in het dashboard Laten Beleggen wordt de methodiek van de Time Weighted Rate of Returns gebruikt, of ook wel het Tijd Gewogen Rendement (TWR) genoemd.

Het TWR geeft de samengestelde groeivoet over een bepaalde evaluatieperiode van 1 eenheid geld (in ons geval € 1) dat initieel geïnvesteerd werd. Deze berekening is dus niet gevoelig voor de timing en de omvang van de stortingen (of onttrekkingen). 

Het is de correcte methode om het rendement te berekenen voor een portefeuille waarvan de beheerder zelf geen invloed heeft op de in- of uitstroom van middelen. De TWR geeft immers accuraat weer wat het rendement zou zijn over de evaluatieperiode indien de klant het volledige bedrag (= cumulatief bedrag van de stortingen en onttrekkingen) had geïnvesteerd aan het begin van de meetperiode.