UCITS

UCITS is het Engelstalige acroniem dat staat voor “Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities”. In het Nederlands wordt dit vertaald als ICBE, wat staat voor “Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten”.

De UCITS regelgeving stelt bepaalde regels aan in de EU gevestigde fondsen om verkocht te mogen worden in alle EU landen. De activa waarin een UCITS belegt, dienen liquide (vlot verhandelbaar) te zijn en er gelden strikte regels voor de diversificatie van de beleggingen.

Onderdeel van de UCITS regelgeving is het KIID (Key Investor Information Document, in het Nederlands ook wel “Essentiële beleggersinformatie” of EBI genoemd), dat de beleggingsstrategie, het risicoprofiel, de historische rendementen, de kosten en de aanbevolen beleggingshorizon van het fonds bespreekt.

In 2018 is de regelgeving veranderd, waardoor de KIID een KID werd. Lees daarom ook PRIIP en KID